بارونی که میباره از چشمامه آهنگی با صدای میثم ابراهیمی

بارونی که میباره از چشمامه آهنگی با صدای میثم ابراهیمی آرامشی داره صدات که دردمو کم میکنه چیزی بگو حرفای تو بدجوری خوبم میکنه تو طرفه من باش من عشقمو ثابت میکنم صد بار برگردم عقب باز انتخابت میکنم اگه میخوای برو ولی وقتی من اینجا نیستم من خونه باشم شک نکن بازم جلو وامیستم… ادامه خواندن بارونی که میباره از چشمامه آهنگی با صدای میثم ابراهیمی